WItamy w dziale korepetycji z chemii
Zakres gimnazjum.

W toku nauczania w szkole gimnazjalnej uczeń napotka działy tematyczne zapisane w podstawie programowej dla III etapu edukacji. Jeżeli mają Państwo problemy z którymś z tych działów lub chcą Państwo systematycznie budować podstawy w zakresie szkoły zapraszamy na korepetycje.

Korepetycje w naszej Placówce koncentrują się na trzech głównych elementach:

  • predyspozycjach indywidualnych uczniów, jak i ich problemach edukacyjnych w zakresie chemii;
  • bieżącym tokiem edukacji w szkole uczniów;
  • podstawą programową, która powinna być realizowana w każdej szkole.

Program edukacji szkolnej w ramach podstawy programowej zakłada zdobycie przez ucznia określonych umiejętności i wiedzy (zobacz poniższe boksy):

     

     

   

Zapraszamy Państwa na korepetycje z chemii w Białymstoku.
Prowadzimy też wakacyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży