Agenda EduCamp od 10.07 do 14.07.2023


Biologia - Komórka

 1. Rozróżnianie komórki eukariotycznej od prokariotycznej, różnice w budowie komórki roślinnej, grzybowej i zwierzęcej.
 2. Budowa błon biologicznych, rodzaje transportu od i z komórki, osmoza pod mikroskopem.
 3. Budowa i znaczenie jądra komórkowego oraz rybosomów, błony wewnątrzkomórkowe jako zintegrowany system strukturalno-funkcjonalny.
 4. Budowa mitochondriów i plastydów ze szczególnym uwzględnieniem chloroplastów, a endosymbiotyczne pochodzeniem mitochondriów i chloroplastów
 5. Budowa ściany komórkowej, znaczenie cytoszkieletu w ruchu komórek, transporcie wewnątrzkomórkowym, podziałach komórkowych oraz stabilizacji struktury komórki,
 6. Rozwiązywanie zadań maturalnych

Chemia - Biocząsteczki

 1. Izomeria optyczna
 2. Lipidy
 3. Aminokwasy i białka
 4. Cukry
 5. Rozwiązywanie zadań łączących różne typy biomolekół

Organizacja:

 1. Zajęcia trwają tydzień od 10.07 do 14.07.2023 r.
 2. Grupa do 6 osób.
 3. Forma do wyboru - stacjonarnie lub online.
 4. Schemat dnia:
  • 90 min zajęć biologii - część merytoryczna
   • 15 min przerwa,
  • 90 min zajęć biologia - część zadaniowo - doświadczalna
   • 15 min przerwy,
  • 90 min zajęcia chemia - część merytoryczna
   • 15 min przerwy,
  • 90 min zajęcia chemia - część zadaniowo - doświadczalna.

Płatność i informacje techniczne:

 1. Łączna ilość godzin lekcyjnych = 20.
 2. Cena całego tygodnia = 600,00 zł.
 3. Rejestracji można dokonać online - link do formularza poniżej.
 4. Stacjonarnie - Białystok ul. Warszawska 43 lok. 206.
 5. Zapisy przyjmujemy do 26 czerwca 2023.
 6. Po zamkniętej rejestacji - wystawiamy fakturę pro forma z terminem płatności 7 dni.
 7. Po zaksięgowaniu wpłat - uczestnicy otrzymują fakturę.
 8. Osoby, które wybrały lekcje online - otrzymają zaproszenie do Classroom Google - zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem aplikacji Google Meet (bezpłatna).
 9. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt - admin - 510 409 035

Rejestracja online:

Educamp medical Lab rejestracja