Agenda EduCamp od 17.07 do 21.07.2023


Biologia - Metabolizm

 1. Katabolizm, anabolizm , szlak i cykl metaboliczny, budowa ATP z jego rolą biologiczną, znaczenie NAD+ , FAD, NADP+ w procesach utleniania i redukcji.
 2. Enzymy-cechy, swoistość substratowa, regulacja aktywności enzymów, mechanizm sprzężenie zwrotnego ujemnego, wpływ czynników fizycznych i chemicznych na enzymy, doświadczenie z katalazą.
 3. Fotosynteza- budowa chloroplastów, barwniki, fazy zależne i niezależne od światła, chemiosmoza, fosforylacja cykliczna i niecykliczna, doświadczenie z moczarką kanadyjską.
 4. Mitochondrium a oddychanie komórkowe, przebieg glikolizy, reakcji pomostowej i cyklu Krebsa, fosforylacja substratowa, fermentacja alkoholowa i mleczanowa.
 5. Rozwiązywanie zadań maturalnych

Chemia - Obliczenia w zadaniach maturalnych

 1. Rozpuszczalność, stężenia procentowe i molowe
 2. Stechiometria
 3. Obliczanie pH roztworów wodnych
 4. Kinetyka i równowaga chemiczna
 5. Efekty energetyczne reakcji chemicznych

Organizacja:

 1. Zajęcia trwają tydzień od 17.07 do 21.07.2023
 2. Grupa do 6 osób.
 3. Forma do wyboru - stacjonarnie lub online.
 4. Schemat dnia:
  • 90 min zajęć biologii - część merytoryczna
   • 15 min przerwa,
  • 90 min zajęć biologia - część zadaniowo - doświadczalna
   • 15 min przerwy,
  • 90 min zajęcia chemia - część merytoryczna
   • 15 min przerwy,
  • 90 min zajęcia chemia - część zadaniowo - doświadczalna.

Płatność i informacje techniczne:

 1. Łączna ilość godzin lekcyjnych = 20.
 2. Cena całego tygodnia = 600,00 zł.
 3. Rejestracji można dokonać online - link do formularza poniżej.
 4. Stacjonarnie - Białystok ul. Warszawska 43 lok. 206.
 5. Zapisy przyjmujemy do 3 lipca 2023.
 6. Po zamkniętej rejestacji - wystawiamy fakturę pro forma z terminem płatności 7 dni.
 7. Po zaksięgowaniu wpłat - uczestnicy otrzymują fakturę.
 8. Osoby, które wybrały lekcje online - otrzymają zaproszenie do Classroom Google - zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem aplikacji Google Meet (bezpłatna).
 9. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt - admin - 510 409 035

Rejestracja online:

Educamp medical Lab rejestracja