Agenda EduCamp od 7.08 do 11.08.2023


Biologia - Układ nerwowy i ruchowy

 1. Powstawanie i przewodzenie impulsu nerwowego
 2. Działanie synaps chemicznych
 3. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe
 4. Budowa i funkcja mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka
 5. Budowa oka i ucha człowieka
 6. Wybrane choroby układu nerwowego
 7. Rodzaje ruchów zwierząt
 8. Budowa szkieletu
 9. Rodzaje połączeń kości i określa ich funkcje
 10. Sposoby pozyskiwania ATP niezbędnego do skurczu mięśnia
 11. Współdziałanie mięśni z różnymi typami szkieletu
 12. Wpływ odżywiania się na rozwój i stan kości oraz mięśni

Chemia - Związki organiczne

 1. Węglowodory
 2. Alkohole i fenole
 3. Ketony i aldehydy
 4. Kwasy karboksylowe i estry
 5. Aminy i amidy

Organizacja:

 1. Zajęcia trwają tydzień od 7.08 do 11.08.2023
 2. Grupa do 6 osób.
 3. Forma do wyboru - stacjonarnie lub online.
 4. Schemat dnia:
  • 90 min zajęć biologii - część merytoryczna
   • 15 min przerwa,
  • 90 min zajęć biologia - część zadaniowo - doświadczalna
   • 15 min przerwy,
  • 90 min zajęcia chemia - część merytoryczna
   • 15 min przerwy,
  • 90 min zajęcia chemia - część zadaniowo - doświadczalna.

Płatność i informacje techniczne:

 1. Łączna ilość godzin lekcyjnych = 20.
 2. Cena całego tygodnia = 600,00 zł.
 3. Rejestracji można dokonać online - link do formularza poniżej.
 4. Stacjonarnie - Białystok ul. Warszawska 43 lok. 206.
 5. Zapisy przyjmujemy do 31 lipca 2023.
 6. Po zamkniętej rejestacji - wystawiamy fakturę pro forma z terminem płatności 7 dni.
 7. Po zaksięgowaniu wpłat - uczestnicy otrzymują fakturę.
 8. Osoby, które wybrały lekcje online - otrzymają zaproszenie do Classroom Google - zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem aplikacji Google Meet (bezpłatna).
 9. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt - admin - 510 409 035

Rejestracja online:

Educamp medical Lab rejestracja