Etap I Wprowadzenie do Scratch

Kurs programowania Scratch dla dzieci

Język programowania Scratch, staje się jednym z podstawowych języków programowania przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Język ten zostanie wcielony również do podstawy edukacji w szkołach podstawowych.

Głównym celem kursu jest wprowadzenie ucznia w zasady i strukturę języka programowania Scratch. W programie dydaktycznym wprowadzono również zasady pracy projektowej, współpracę zespołową, wyłonienie lidera projektu. Gry zespołowe mają na celu wprowadzenie zasad dysponowania czasem i realizacji powierzonych zadań.

Krok I. Środowisko
Założenia: Uczniowie poznają elementy środowiska programistycznego dla języka Scratch. Ogólna charakterystyka.

Krok II. Składnia języka.
Założenia: Uczniowie poznają podstawowe polecenia i zasady budowania projektu. Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia zmiennej, listy, pętli oraz trybów warunkowych.

Krok III. Aktorzy na scenie.
Założenia: Uczniowie poznają “duszka” oraz zasady jego nawigacji w oknie dialogowym. Wprowadzenie nowych aktorów (duszków),kostiumy, dźwięki.

Krok IV. Hello World
Założenia: Uczniowie tworzą swój pierwszy projekt, korzystając z poznanej składni i zależności pomiędzy elementami i aktorami na scenie

Krok V. Animacja
Założenia: Uczniowie rozpoczynają pracą w trybie projektowym idąc po kamieniach milowych: określ fabułę (burza mózgów), zaplanuj zadania do wykonania, zakoduj i start.

Krok VI. Matematyka
Założenia: Uczniowie zapoznają się z elementami języka, wraz z ich wykorzystaniem do tworzenia prostych obliczeń i figur geometrycznych.

Krok VII. Tworzenie gier.
Założenia: Uczniowie w zespołach roboczych - 4 osobowych, mają za zadanie zaprojektować scenariusz gry, czas, zadania dla poszczególnych członków zespołu. Gry zespołowe, wyłonienie lidera zespołu.

Zakończenie etapu I
Wszystkie zespoły przez swoich liderów prezentują wyniki prac kroku VII, przed innymi zespołami. Wyłonienie najlepszego projektu na bazie kryteriów:

  • Scenariusz gry
  • Wykonanie gry
  • Prezentacja gry przez lidera

 

Organizacja kursu:

  • zajecia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne;
  • harmonogram zajęć jest ustalany na bazie dyspozycyjności uczniów;
  • łączny czas trwania kursu to 30 godzin lekcyjnych.

 

Cena z godzinę lekcyjną brutto:

  • Grupa od 4 do 6 osób - 10,00 zł
  • Grupa od 2 do 3 osób - 15,00 zł

 

Zapisy ruszają od 20 kwietnia 2017 r. Zapraszamy!
Kontakt do nas: Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206
tel: 510 409 035