Etap II ScrachCamp 

Scratch i Pytchon kurs dla dzieci

Uczniowie na tym etapie, pracując w zespołach, tworzą grę z kilkoma zmiennymi, warunkami. Główny celem etapu jest rozbudowanie zasad projektowych i bardziej zaawansowane tworzenie scenariuszy gier. Uczniowie poznają elementy fizyki w grach.
Główną zaletą tego etapu jest nastawienie na myślenie projektowe, gdzie dysponowanie zasobami i czasem jest podstawową umiejętnością każdego programisty.
Dodatkiem do wiedzy w zakresie programowanie w Scratch jest wprowadzenie uczniów do języka Python.

 

Krok I. Scenariusz gry

Zespoły robocze opracowują główne zasady gry, aktorów, animacje, mechanizmy w grze, poszczególne role dla każdej osoby z zespołu.

Krok II. Czas i zadania

Lider zespołu przedstawia prowadzącemu zajęcia założenia projektowe oraz prezentuje na osi czasu poszczególne prace nad projektem.

Krok III. Kodowanie i testowanie

Na podstawie harmonogramu, członkowie zespołu pracują nad realizacją projektu. Testują wykonane elementy i całą grę.

Krok IV. Finał

 • Prezentacja gry i jej zasad przed innymi zespołami. Ocena projektu przez inne zespoły.
 • Prezentacja najlepszych projektów na lp.bialystok.pl. Publikacja projektu.


W ramach tego etapu wprowadzamy ucznia również do środowiska Python, jednego z najważniejszych i najbardziej wykorzystywanych obecnie języków programowania.
Uczniowie poznają między innymi:

 • Środowisko Python
 • Pierwszy program "Hello Word"
 • Python jako szybki kalkulator, w tym przedstawienie operatorów
 • Podstawowe funkcje: spam, tryby warunkowe, pętle.

Dwa pierwsze etapy stanowią podstawę umozliwiającą przejście do bardziej rozszerzonych kurów w zakresie programowania.

Dlaczego Python?

Zastosowanie tego języka i jego zalet zaprezentują przedstawiciele wybranych firm programistycznych, na spotkaniu z naszymi uczniami.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 min)
 • Harmonogram zajęć jest ustalany na bazie dyspozycyjności uczniów
 • Przewidywany łączny czas kursu to 40 godzin lekcyjnych

 

Cena za jedną godzinę lekcyjną brutto:

 • Grupa od 4 do 6 osób - 10,00 zł
 • Grupa od 2 do 3 osób - 15,00 zł

 

Zapisy ruszają od 20 kwietnia 2017 r. Zapraszamy!
Kontakt do nas: Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206
tel: 510 409 035