Witamy w dziale cennik

W nowym roku szkolnym 2023-2024 obowiązują niniejsze ceny:

Dla kursówmaturalnych, ósmoklasisty oraz korepetycji zwykłych i kursów językowych do poziomu B2

 • grupa od 4 do 8 osób = 30,00 zł
 • grupa od 2 do 3 osób = 40,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 50,00 zł

Kursy językowe poziom C1

 • grupa od 4 do 8 osób = 35,00 zł
 • grupa od 2 do 3 osób = 45,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 65,00 zł

EduCamp Laboratorium zabawy i robotyka - wakacje 2023

 • tygodniowy turnus to 600,00 zł

Wakacyjne zajęcia z wybranego zakresu:

 • grupa od 4 do 8 osób = 30,00 zł
 • grupa od 2 do 3 osób = 40,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 50,00 zł

Szkolenia

Wartość jednostki rozliczeniowej (45 min.) jest ustalana odrębnie dla każdego nowego szkolenia zawodowego stanowiącego ofertę specjalną.


Ważne zasady:

 • rozliczenia w przypadku kursów (zajęć) ciągłych maja charakter miesięczny, to znaczy wraz z końcem danego okresu rozliczeniowego jest generowana faktura i przekazywana drogą elektroniczną na wskazany przez Ucznia adres e-mail,
 • termin płatności jest do 10 dnia następnego miesiąca
 • rozliczamy się za zrealizowane zajęcia w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że obecność ucznia, w przypadku zajęć grupowych nie jest brana pod uwagę. Jeżeli zaś ucznia nie ma w danym okresie więcej niż na połowie zajęć zostaje poinformowany jego opiekun prawny, rodzic (płatnik).
 • uczniowie mogą odwołać ustaloną rezerwację czasu zajęć najpóźniej dzień wcześniej. Odwołania tego samego dnia lub „chwilę” przed zajęciami nie będą uwzględniane, w przypadku poprawnego odwołania zajęć i nie uwzględnia się ich w kalkulacji.
 • liczne nieobecności na zajęciach lub opóźnienia w płatnościach mogą skutkować skreśleniem z listy uczniów.
 • bezpośredni kontakt z biurem Placówki 510 409 035  lub w forma elektroniczna lp.bialystok.pl@gmail.com