Witamy w dziale cennik

Usługi edukacyjne:

Wartość brutto  jednej godziny lekcyjnej (45 min.) jest zależna od rodzaju kursu, szkolenia i wielkości grupy. Poniżej przedstawimy ogólny cennik:

Kursy maturalne i gimnazjalne

 • grupa od 4 do 8 osób = 10,00 zł
 • grupa od 2 do 3 osób = 15,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 30,00 zł

 

Korepetycje zwykłe i kursy językowe do poziomu B2

 • grupa od 4 do 8 osób = 10,00 zł
 • grupa od 2 do 3 osób = 15,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 30,00 zł

 

Kursy językowe poziom C1

 • grupa od 4 do 8 osób = 15,00 zł
 • grupa od 2 do 3 osób = 20,00 zł
 • zajęcia indywidualne = 35,00 zł

 

Korepetycje, zajęcia wakacyjne (m.in.: Królowa M, Pyfer)

 • grupa od 5 do 8 osób = 10,00 zł
 • grupa od 3 do 4 osób = 15,00 zł

 

Szkolenia
Wartość jednostki rozliczeniowej (45 min.) jest ustalana odrębnie dla każdego nowego szkolenia zawodowego stanowiącego ofertę specjalną.

Ważne zasady:

 • rozliczenia maja charakter miesięczny, to znaczy wraz z końcem danego okresu rozliczeniowego jest generowana faktura i przekazywana drogą elektroniczną na wskazany przez Ucznia adres e-mail,
 • termin płatności jest do 10 dnia następnego miesiąca
 • rozliczamy się za zrealizowane zajęcia w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że obecność ucznia nie jest brana pod uwagę. Jeżeli ucznia nie ma w danym okresie więcej niż na połowie zajęć zostaje poinformowany jego opiekun prawny, rodzic (płatnik).
 • uczniowie mogą odwołać ustaloną rezerwację czasu zajęć najpóźniej dzień wcześniej. Odwołania tego samego dnia lub „chwilę” przed zajęciami nie będą uwzględniane,
 • liczne nieobecności na zajęciach lub opóźnienia w płatnościach mogą skutkować skreśleniem z listy uczniów.

 

Informacje systemowe.

Większa część rozliczeń jest zautomatyzowana, to oznacza, że system informuje ucznia o:

 • fakcie wygenerowania faktury za dany okres wraz z przekazaniem faktury elektronicznej na adres e-mail,
 • przekroczonym terminie płatności (sms)
 • anulowaniu terminu zajęć z przyczyn nauczyciela (np.: choroba, rada pedagogiczna itp.), (sms)
 • zmianie terminu zajęć (sms)


Uwaga:

 • wiadomości sms generowane przez system mają charakter „one way” (w jedną stronę), co oznacza że odpowiedzi na nie, nie będą docierały do nas. Prosimy nie wysyłać smsów na numer systemowy
 • Jeżeli potrzebują Państwo kontaktu z biurem Placówki prosimy bezpośrednio na numer telefonu biura 510 409 035  lub w formie elektronicznej lp.bialystok.pl@gmail.com