Witamy w dziale - Statut
Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Line Progress Grzegorz Malinowski

Na tej stronie prezentujemy Państwu nasz Statut - będący jedym z głównych elementów funkcjonowania Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Line Progress Grzegorz Malinowski.

W boksach poniższych zamieszczone są poszczególne rozdziały naszego statutu, Ostatni boks - ikonka to cały dokument w formacie pdf.:

Dział I Postanowienia ogólne  Dział II Organizacja usug dydaktycznych  Dział III Uczniowie Placówki  Dział IV Pracownicy Placówki

Dział V Ststem teleinformatyczny Placówki  Dział VI Finansowanie Placówki  Dział VII Postanowienia końcowe  Statut Placówki Line Progress dokument pdf

W naszej działalności kierujemy się polityką otwartych drzwi, zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.