Warsztaty wyrównawcze

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na wakacyjne warsztaty wyrównawcze.

Zachęcamy zwłaszcza:

  1. uczniów klas 7 szkoły podstawowej - celem nadrobienia materiału i głebszego poszerzenia wiedzy, z ukierunkowaniem na egzamin ósmoklasisty;
  2. uczniów klas 2 liceum lub klas 3 technikum, z rozszerzeniem przedmiotowym w celu uzupełnienia materiału realizowanego w szkołach. Ukierunkowanie pod kątem egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na <klikając tu>