Inicjatywa organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Organizacja jest trzytorowa:

  1. zebranie danych o dostępnych nauczycielach, ich lokalizacji, zakresu nauczania, chęci podjęcia pracy w zawodzie.
  2. zebranie danych o uczniach, ich lokalizacji, strukturze wiekowej, podstawowych informacji o potrzebach edukacyjnych.
  3. opracowanie bazy i programów dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Mając już powyższe zajmiemy się organizacją zajęć pozaszkolnych ukierunkowaną w zdiagnozowane potrzeby i możliwości.

 

Ініціатива організації позакласних заходів для дітей та молоді з України

Організація складається з трьох напрямків:

  1. збір даних про наявних вчителів, їх місцезнаходження, сферу освіти, бажання працювати за професією.
  2. збір даних про учнів, їх місцезнаходження, вікову структуру, основні відомості про освітні потреби.
  3. розробка бази даних та навчальних програм для дітей та підлітків, а також дітей дошкільного віку.

З огляду на вищезазначене, ми займемося організацією позакласної роботи, орієнтованої на діагностовані потреби та можливості.

 

Jestem nauczycielem - link do ankiety || Я вчитель - посилання на опитування

Jestem rodzicem - link do ankiety || Я батько - посилання на опитування