Ruszają zmiany.

Pierwszą z nich to wewnętrzny system admisnistracyjny umożliwiający bardziej efektywne zarządzanie zasobami.

Drugim krokiem to zapewnienie odpowiedniego serwera, przelotowości i transferu danych, które umożliwią nam dalsze kroki. Tu również jest cały kompleks czynności mających na celu zabezpieczenie danych osobowych uczniów i całości systemu.

Trzecim kamieniem milowym jest pokazanie nowej odsłony wizualnej w sieci. Nowa szata graficzna, większe możliwości ukazania informacji cennych zarówno od strony Placówki, jak i od strony uczniów.

Czwarty kamień milowy to kolejny krok umożliwiający uczniom lepszy dostęp do informacji. Każdy uczeń będzie miał swoje indywidualne konto, na którym będzie można sprawdzić w jakiej jest się grupie, jak wygląda status płatności, czy pobrać bezpośrednio fakturę.

Piąty krok , który jest obecny w trakcie czynności pozostałych, uzupełnienie aktualną treścią, budowanie bibliotek, multimediów i innych elementów które pozowolą na przyjazne korzystanie z naszego serwisu.

Mamy nadzieję że wszystkie zmiany przyczynią się do lepszej organizacji jak i komfortu korzystania z naszych usług.