Kurs gimnazjalny obejmuje w tym zakresie poszerzenie wiedzy i umiejętności, po ukończeniu którego uczeń:

 1. opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawisko to polega na przepływie elektronów; analizuje kierunek przepływu elektronów;
 2. opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych;
 3. odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał;
 4. stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego;
 5. posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego);
 6. opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych;
 7. posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego;
 8. posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego;
 9. posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych;
 10. posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego;
 11. przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i dżule na kilowatogodziny;
 12. buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy;
 13. wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna.

 

Zobacz również:

Energia , korepetycje z fizyki Białystok  Właściwości materii, korepetycje z fizyki gimnazjum Białystok  Magnetyzm, korepetycje białystok fizyka  Wymagania przekrojowe fizyka, białystok, korepetycje

Ruch drgający i fale, fizyka kurs gimnazjalny Białystok  Elektryczność, fizyka korepetycje gimnazjum  Fale elektromagnetyczne i optyka