Kurs gimnazjalny, w ramach tego działu ma za zadanie poszerzyć wiedzę i umiejętności ucznia. Ten zaś po ukończeniu działu:

  1. analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów;
  2. omawia budowę kryształów na przykładzie soli kamiennej;
  3. posługuje się pojęciem gęstości;
  4. stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cie czy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych;
  5. opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie;
  6. posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego);
  7. formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania;
  8. analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie;
  9. wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa.

 

Zobacz również:

Energia , korepetycje z fizyki Białystok  Właściwości materii, korepetycje z fizyki gimnazjum Białystok  Magnetyzm, korepetycje białystok fizyka  Wymagania przekrojowe fizyka, białystok, korepetycje

Ruch drgający i fale, fizyka kurs gimnazjalny Białystok  Elektryczność, fizyka korepetycje gimnazjum  Fale elektromagnetyczne i optyka