Efektem kształcenia w ramach tego działu jest pozyskanie wiedzy i umiejętności przez ucznia:

 1. wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy;
 2. posługuje się pojęciem pracy i mocy;
 3. opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii;
 4. posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej;
 5. stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej;
 6. analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła;
 7. wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek i temperaturą;
 8. wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej;
 9. opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resub limacji;
 10. posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania;
 11. opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji.

 

Zobacz również:

Energia , korepetycje z fizyki Białystok  Właściwości materii, korepetycje z fizyki gimnazjum Białystok  Magnetyzm, korepetycje białystok fizyka  Wymagania przekrojowe fizyka, białystok, korepetycje

Ruch drgający i fale, fizyka kurs gimnazjalny Białystok  Elektryczność, fizyka korepetycje gimnazjum  Fale elektromagnetyczne i optyka