Kurs gimnazjalny obejmuje w tym zakresie poszerzenie wiedzy i umiejętności, po ukończeniu którego uczeń:

  1. opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje prze mia ny energii w tych ruchach;
  2. posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała;
  3. opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu;
  4. posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami;
  5. opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych;
  6. wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku;
  7. posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki.

 

Zobacz również:

Energia , korepetycje z fizyki Białystok  Właściwości materii, korepetycje z fizyki gimnazjum Białystok  Magnetyzm, korepetycje białystok fizyka  Wymagania przekrojowe fizyka, białystok, korepetycje

Ruch drgający i fale, fizyka kurs gimnazjalny Białystok  Elektryczność, fizyka korepetycje gimnazjum  Fale elektromagnetyczne i optyka