Kurs gimnazjalny obejmuje w tym zakresie poszerzenie wiedzy i umiejętności, po ukończeniu którego uczeń:

  1. nazywa bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisuje charakter oddziały wa nia między nimi;
  2. opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu;
  3. opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania;
  4. opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną;
  5. opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie;
  6. opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działa nie silnika elektrycznego prądu stałego.

 

Zobacz również:

Energia , korepetycje z fizyki Białystok  Właściwości materii, korepetycje z fizyki gimnazjum Białystok  Magnetyzm, korepetycje białystok fizyka  Wymagania przekrojowe fizyka, białystok, korepetycje

Ruch drgający i fale, fizyka kurs gimnazjalny Białystok  Elektryczność, fizyka korepetycje gimnazjum  Fale elektromagnetyczne i optyka