Po ukończeniu tego działu uczeń:

 1. posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości;
 2. odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego;
 3. podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych;
 4. opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona;
 5. odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym;
 6. posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego;
 7. opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;
 8. stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą;
 9. posługuje się pojęciem siły ciężkości;
 10. opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona;
 11. wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu;
 12. opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała.

 

Zobacz również:

Energia , korepetycje z fizyki Białystok  Właściwości materii, korepetycje z fizyki gimnazjum Białystok  Magnetyzm, korepetycje białystok fizyka  Wymagania przekrojowe fizyka, białystok, korepetycje

Ruch drgający i fale, fizyka kurs gimnazjalny Białystok  Elektryczność, fizyka korepetycje gimnazjum  Fale elektromagnetyczne i optyka